O şoferiţă din capitală primit amendă pentru geamuri umbrite, însă a contestat procesul verbal! Instanţa i-a dat câştig de cauză

12895

O șoferiță s-a ales cu amendă din partea inspectorilor de patrulare, pe motiv că geamurile portierelor din față ale mașinii ar fi umbrite. Femeia a contestat amenda, invocând mai multe încălcări procedurale ale polițiștilor și a reușit să anuleze procesul-verbal cu privire la contravenție, scrie bizlaw.md.

Inspectorii de patrulare au întocmit proces-verbal pentru contravenția de la art. 228 alin. (7) din Codul contravențional, pe motiv că tânăra şoferiţă a încălcat prevederile pct. 122 (6) lit. e) al Regulamentului Circulației Rutiere. În momentul întocmirii procesului-verbal, aceasta a obiectat, menționând că nu este de acord, fapt crucial.

A urmat apoi o contestație, motivând că a fost oprită de un echipaj al Inspectoratului Naţional de Patrulare, care i-a solicitat să-i prezinte actele. La întrebarea acesteia de ce a fost somată să oprească, poliţistul a afirmat cu încredere că geamurile sunt umbrite. Șoferița i-a explicat agentului că nu poate şti dacă geamurile sunt umbrite ori nu, deoarece maşina aparţine soţului. Chiar şi aşa, inspectorul i-a declarat că îi aplică amenda şi s-a întors la maşina sa, se mai spune în motivare. Tânăra mamă a rămas în maşină să aştepte, împreună cu copilul de doi ani.

Curios faptul că abia după ce a scris în procesul verbal că nu este deacord, agentul INP i-a scos plăcuţele de înmatriculare. 

Șoferița a mai indicat în contestaţie, faptul că agentul de circulaţie nu i-a cerut Raportul de inspecţie tehnică a maşinii, pentru a verifica dacă este valabil. În motivare se spune că raportul atestă faptul că autovehiculul a trecut procedura de inspecţie tehnică de stat, aşa cum prevede Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere şi nu au fost depistate abateri de la Regulamentul Circulaţiei Rutiere, de ordin să pună în pericol desfăşurarea traficului rutier.

La fel, femeia a mai precizat că orice vehicul utilizează prezumţia de conformitate, dacă în procesul de inspecţie tehnică nu este posibil de determinat că cel puţin unul dintre parametri nu corespunde normelor tehnice, atunci astfel de vehicul se consideră tehnic bun. Astfel, poliţistul dispunea de mai multe metode legale, prin care urma să probeze încălcarea comisă, însă acesta s-a bazat doar pe convingerile proprii, fară să ateste prezenţa aşa-zisei abateri tehnice, stipulată în Regulamentul Circulaţiei Rutiere, la pct. 122 (6) lit. e). Potrivit copiei procesului verbal, câmpul marcat “Mijloace tehnice speciale de constatare” a rămas necompletat.

Şoferiţa a solicitat anularea procesului-verbal cu privire la contravenție și încetarea procesului contravențional cu returnarea plăcuțelor de înmatriculare ridicate. În ședință de judecată, petiționara a susținut integral contestația cu toate motivele indicate în aceasta. Suplimentar, a explicat instanței că agentul constatator nu a prezentat un utilaj pentru probarea opacității. Mai mult, aceasta nu i-a solicitat raportul tehnic, ceea ce reprezintă un act, o dovadă că a trecut testarea și îi este permisă circulația cu autovehicolul. La fel, a indicat că pe versoul procesului-verbal cu privire la contravenție nu au fost indicate conturile bancare pentru achitarea sancțiunii și nici măcar nu a fost întocmit în prezența sa, aşa cum prevede procedura.

Reprezentantul agentului constatator a invocat, însă, că la testarea tehnică a automobilului nu se verifică dacă geamurile sunt umbrite, un fals ruşinos, aşa cum oricine la staţiile de inpsecţie vă vor confirma acest lucru. Se verifică dacă geamurile sunt umbrite şi se verifică opacitatea, însă nu se eliberează documente probatorii cu rezultatele inspecţiei pentru geamuri sau careva certificate cu înlesniri.

Cu referire la faptul că nu sunt indicate conturile bancare pe procesul-verbal cu privire la contravenție, agentul a explicat că toți cunosc că amenda aplicată poate fi achitată la orice terminal de plată a amenzilor, la orice bancă, la orice oficiu poștal, unde nu se solicită niciun cont bancar pentru plata amenzii. Din nou, dovadă de abuz de încredere din partea cetăţenilor care cu capul aplecat, se grăbesc repede să achite orice amendă, fără să conteste măcar ideea că nu a greşit!

Acesta a invocat că femeia are drept scop eschivarea de la răspunderea contravențională, iar faptul că geamul era umbrit putea fi observat vizibil și agentul avea certificat de competență pentru a verifica opacitatea geamurilor. Curios şi asta, ce înseamnă certificat de competenţă, are vreun mecanism care poate determina opacitatea geamurilor, inglobat în ochi?

În final, instanța de judecată a precizat că agentul constatator nu a întreprins măsurile pentru probarea vinovăției contravenientului, și anume examinării corecte a cazului şi administrării de probe care ar fi demostrat vinovăția contravenientului. La fel, agentul constatator nu a constatat faptele și nu are probe care pot servi drept temei pentru aplicarea sancțiunii.

Prin urmare, instanța de fond a decis să anuleze procesul-verbal și să înceteze procesul contravențional. Hotărârea este cu drept de recurs la Curtea de Apel Chișinău!

NICIUN COMENTARIU