Agenții INP continuă să întocmească procese-verbale contrar rigorilor Codului Contravențional!

7819

Agenții constatatori continuă să întocmească procese verbale care nu conțin toate datele enumerate la art. 443 alin. (1) din Codul contravențional sau conțin date vădit eronate, fapt ce atrage nulitatea acestor procese-verbale, screi BIZLAW.md

Informațiile au fost oferite de Curtea de Conturi în urma unei misiuni de follow-up. Curtea menționează  în Sistemul Informațional Automatizat ”Registrul de Evidență a Contravențiilor” (SIA REC) există un număr mare de procese-verbale care nu conțin toate datele enumerate la art. 443 alin. (1) din Codul contravențional. Instituția a identificat în sistem cel puțin 1.000 de procese-verbale întocmite în perioada 2017-2018 pentru contravenții în domeniul circulației rutiere, care nu corespund rigorilor impuse de art. 443 din Codul contravențional.

Cel mai frecvent, în procesele-verbale analizate nu este specificat locul unde a fost comisă contravenția, nu este indicat IDNP-ul contravenientului, este indicat greșit anul nașterii (de regulă, 2017 sau 2018).

Acest lucru duce la nulitatea proceselor verbale întocmite or, în conformitate cu prevederile art. 445 din Cod, neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la constatarea contravenției a datelor și faptelor indicate la art. 443 are ca efect nulitatea acestuia.

Totodată, în SIA REC, Curtea a depistat mai mult de 60 de cazuri în care procesele-verbale de constatare a contravenției în domeniul circulației rutiere sunt întocmite în privința unor persoane care nu au atins vârsta de 16 ani, dar potrivit art. 16 al Codului contravențional, aceasta este vârsta la care survine răspunderea contravențională pentru aceste contravenții.

De asemenea, numărul total al proceselor-verbale privind constatarea contravențiilor întocmite în cadrul IGP și înregistrate în sistemele informaționale gestionate de MAI prezintă divergențe considerabile în raport cu numărul formularelor de procese-verbale eliberate ca documente de strictă evidență subdiviziunilor IGP. În 2017 și 2018, sistemele informaționale au înregistrat un număr mai mare de procese-verbale seria MAI întocmite în cadrul IGP decât numărul formularelor eliberate instituției pentru aceste perioade, diferența constituind 55.524 procese-verbale în 2017 și 40.978 procese-verbale în 2018.

Curtea a constatat și în cadrul unui audit precedent neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor funcționale de către agenții constatatori în vederea identificării contravenientului, sancționării acestuia și încasării amenzii. Din totalul de 660 mii cazuri de încălcare a regulilor circulației rutiere, constatate în perioada 2014-2015, doar pentru 315 mii de cazuri (sau 47%) au fost întocmite procese-verbale de sancționare. La fel, au fost depistate deficiențe în achitarea amenzilor contravenționale și aplicarea punctelor de penalizare.

În acest context, a fost înaintată recomandarea de a asigura îndeplinirea corespunzătoare de către agentul constatator a atribuțiilor legale în vederea finalizării procesului contravențional, în special privind identificarea contravenientului, încasarea amenzilor și acordarea punctelor de penalizare.

Urmare a verificării nivelului de implementare a recomandării, misiunea de follow-up a constatat că rata identificării contravenienților la nivelul Inspectoratului General de Poliție (IGP) a crescut cu circa 11% (2017-2018) în raport cu perioada anterioară inițierii auditului (2016), constituind circa 41%. Totuși, având în vedere că termenul de examinare a cauzelor s-a majorat în această perioadă de 4 ori (de la 3 luni la 1 an), iar numărul procedurilor examinate a crescut cu 36%, creșterea în cauză nu poate fi considerată ca atare.

NICIUN COMENTARIU