Curtea Constituțională s-a expus asupra sesizării unui avocat referitoare la ”multifuncționalitatea” agenților de patrulare. Hotărârea a fost publicată în ediția de vineri a Monitorului Oficial, scrie bizlaw.md

Apărătorul a solicitat Curții să verifice constituționalitatea unor sintagme din două Regulamente ce vizează testarea alcoolscopică a conducătorilor auto, invocând că acestea le acordă atribuții prea largi agenților de patrulare, care sunt și specialiști, și medici, și agenți constatatori și judecători de instrucție.

Mai exact, avocatul a solicitat să verifice sub aspectul constituționalității următoarele prevederi:

  • Pct. 9 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei: sintagmele ”instruite în modul stabilit şi cu respectarea regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice în vigoare în conformitate cu instrucţiunile aprobate în acest sens” și ”angajaţii Inspectoratului naţional de patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei”.
  • Pct. 1 din Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de măsurare și aparatajului medical din dotarea poliției: sintagma ”modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de măsurare şi aparatajului medical din dotarea poliţiei pentru diagnosticarea prezenţei nivelului de alcoolemie, conţinutului de droguri în lichidele biologice umane, în scopul eficientizării activităţii poliţiei, precum şi acumulării probelor obiective referitor la contravenţiile administrative şi documentării lor”.

Apărătorul a argumentat excepția de neconstituționalitate, explicând că testarea alcoolscopică este efectuată de către angajaţii Inspectoratului naţional de patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei, deşi dispoziţiile articolului 438 alin. (3) din Codul contravenţional dispun că testarea alcoolscopică se efectuează de către un specialist abilitat cu asemenea atribuţii.

Analizând excepția, Curtea a decis să declare sesizarea inadmisibilă. Instituția a menționat că angajaţii Inspectoratului naţional de patrulare sunt instruiți pentru a putea efectua testarea alcoolscopică, în modul stabilit şi cu respectarea regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice în vigoare în conformitate cu instrucţiunile aprobate în acest sens.

Totodată, persoana testată alcoolscopic care nu este de acord cu procedura testării, cu modul de funcţionare a aparatului de testare sau cu rezultatul testării este în drept să le conteste, prin examinarea medicală cu recoltarea obligatorie a probelor biologice. În acest caz, persoana testată este însoţită de angajatul Inspectoratului naţional de patrulare la cea mai apropiată instituţie medicală abilitată, dar nu mai târziu de 2 ore după testarea alcoolscopică. În acest caz, examinarea medicală este efectuată în instituţiile medico-sanitare publice abilitate în acest scop de Ministerul Sănătăţii. Examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi a naturii ei reprezintă un complex de acţiuni şi de procedee cu caracter medical, stabilite prin actele normative ale Ministerului Sănătăţii.

Curtea consideră că există garanții suficiente, din punct de vedere constitutional, pentru persoanele supuse testării alcoolscopice.

 

NICIUN COMENTARIU