Alte două companii de asigurări auto ”au probleme”!

439

Este vorba despre ”ALLIANCE INVESTMENTS GROUP” SA și ”ASITO DIRECT” SA. Astfel că cine are acum de făcut o asigurare auto RCA sau CASCO, mare grijă la compania care o alegeți.

Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a decis să suspende operațiunile bancare la conturile curente și de depozit ale companiilor ”ALLIANCE INVESTMENTS GROUP” SA și ”ASITO DIRECT” SA.

Recent, CNPF a decis să instituie procedură de administrare specială provizorie la două companii de asigurări. Este vorba despre ”KLASSIKA ASIGURĂRI” SA și ”GALAS” SA. Autoritatea anunță că decizia a fost luată având în vedere neîntrunirea de către aceste entități a normelor aferente gradului de solvabilitate.

Astfel, autoritatea de supraveghere a dispus că operațiunile de extragere a mijloacelor bănești urmează a fi efectuate doar cu acordul prealabil al CNPF. În cadrul aceleiași ședințe CNPF a mai luat act de rezultatele controlului tematic referitor la respectarea de către Compania de Asigurări ”ASTERRA GRUP” SA a cadrului normativ aferent calității activelor admise la acoperirea fondului asiguraților, nivelului ratei de solvabilitate și coeficientul de lichiditate, precum și a limitei răspunderii asigurătorului în baza contractelor de asigurare.

Amintim că în urmă cu câteva săptămâni Consiliului de Administrație al CNPF a preluat controlul și asupra companiei de asigurări ”MOLDASIG” SA. Atunci s-a decis ”preluarea de către autoritatea de supraveghere în gestiune nemijlocită a acțiunilor suspendate și nou-emise ale ”MOLDASIG” SA în cuantum de 480.000 unități (79,98%), prin exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor acționarului, și instituirea administrării speciale provizorie a ”MOLDASIG” SA.

NICIUN COMENTARIU