Astăzi poți licita pentru unul din cele 12 BMW-uri scoase la vânzare de Parlament! Iată ce ai de făcut

2031
BMW E39 Parlament de vinzare licitatie
Imagine Simbol

Douăsprezece BMW-uri, o Toyota Hiace, un UAZ, ZIL, VAZ, GAZ și chiar și un tractor, toate aceste mașini, vor fi astăzi vândute în cadrul unei licitații.

Ceri care doresc să-și procure unul din aceste automobile, or poate chiar tractorul, pot participa astăzi, începând cu ora 10:00, la licitația care va avea loc în sediul Direcției Transport a Parlamentului, pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Corobceanu nr. 10, et. 4, sala de ședință.

Informația detaliată și lista activelor expuse comercializării poate fi obținută de la organizatorul licitației, dar și de pe pagina web oficială a Parlamentului, www.parlament., la categoria „Anunțuri”.

La licitație sunt admise: persoane fizice și juridice din Republica Moldova, persoane fizice și juridice străine. Participanții la licitație vor prezenta: cererea de participare în forma stabilită; copia de pe actul de
identitate al cumpărătorului – pentru persoane fizice; extrasul din Registrul întreprinderilor și organizațiilor din Republica Moldova – pentru persoane juridice; procura pentru dreptul de efectuare a tranzacțiilor, după caz; actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în mărime de 10% din prețul
inițial de vânzare al unitătii de transport pe contul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, c/f 1006601003762, IBAN MD63TRPCAA518410A00405AA la MF TR Chișinău Bugetul de stat.

Mijloacele de transport pot fi examinate la locul amplasării lor (Direcția Transport a Parlamentului), prin coordonare prealabilă. Examinarea documentației obiectului vânzării se poate face în orice zi la organizatorul licitației.

Prețul biletului de participare la licitație constituie 300 de lei.

NICIUN COMENTARIU