Modificări la Codul contravențional! Acum va fi mai greu să contestezi procesele verbale!

859

Agenții constatatori vor avea de consemnat în procesele-verbale de constatare a contravențiilor mai puține informații, iar ca efect contravenienții vor avea mai puține temeiuri de a cere anularea acestora. Autoritățile au modificat condițiile de declarare a nulității proceselor-verbale cu privire la contravenții, anunță bizlaw.md

Potrivit noilor prevederi din art. 445, Cod Contravențional, nulitatea absolută a procesului-verbal poate fi declarată dacă în procesul-verbal cu privire la contravenție nu au fost consemnate mențiuni privind:

 • numele, prenumele și funcția agentului constatator;
 • numele, prenumele, data (ziua, luna, anul) întocmirii procesului-verbal, seria și numărul actului de identitate și numărul de identificare personal (IDNP) sau datele de identificare din buletinul de identitate provizoriu ale făptuitorului care renunţă la numărul de identificare personal şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, iar în cazul persoanei juridice – lipsa denumirii și a sediului acesteia;
  circumstanţele comiterii şi încadrării juridice a faptei contravenţionale săvârșite și a datei comiterii acesteia;
 • semnătura agentului constatator sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna.

Lipsa unei dintre acestei mențiuni va atrage nulitatea absolută a procesului-verbal.

Până la aceste modificări la Codul Contravențional, art. 445 stabilea că procesul-verbal poate fi anulat în cazul neconsemnării în acesta a datelor şi faptelor indicate la art. 443. Articolul stabilește că procesul-verbal cu privire la contravenţie va cuprinde:

 1. data (ziua, luna, anul), ora şi locul încheierii;
 2. calitatea, numele şi prenumele agentului constatator, denumirea autorităţii pe care o reprezintă;
 3. numele, prenumele, domiciliul, ocupaţia persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, datele din buletinul lui de identitate, iar în cazul persoanei juridice, denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă;
 4. fapta contravenţională, locul şi timpul săvârşirii ei, circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie;
 5. încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei;
 6. aducerea la cunoştinţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional şi a victimei a drepturilor şi obligaţiilor lor prevăzute la art.384 şi 387;
 7. obiecţiile şi probele pe care persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional le aduce în apărarea sa, precum şi obiecţiile şi probele victimei;
 8. informații despre instituția bancară şi despre modul de plată a amenzii.

Articolul stabilește și consemnarea altor mențiuni în cazuri speciale, dar și alte condiții pentru întocmirea procesului-verbal, lipsa cărora până în prezent, putea constitui temei pentru anularea procesului-verbal.

Însă, după intrarea în vigoare a noilor modificări, încălcările art. 443 sau ale altor norme imperative din Codul Contravențional pot să ducă la nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenție doar în cazul în care afectează în mod esențial fondul cauzei.

NICIUN COMENTARIU