Toți șoferii încalcă RCR și asta nu e o constatare de ascuns. Ai greșit, fii bun și plătește amenda! Dar când greșesc inspectorii de patrulare ce faci? Te impui și îți ceri drepturile sau alegi să te supui, cum fac marea majoritate a șoferilor și din nou, achită amenda?

Despre cazurile de abuz ale inspectorilor de patrulare s-a vorbit destul de des în presa locală. Și situația nu se va schimba prea devreme în ”mai bine”, atâta timp cât cea mai mare parte a conducătorilor auto, penalizați pe nedrept, aleg să plătească amenda decât să ”piardă timp pe drumuri”.

Noțiunea de timp pierdut însă, este pentru fiecare diferită și nicidecum nu înseamnă că cei care ripostează, au timp de pierdut. Nu. Asta vorbește despre faptul că ei aleg să nu se supună unor persoane îmbrăcate în uniformă, care fac abuz de lege știind că vor fi protejați!

Iată un nou exemplu de nesupunere, adus de bizlaw.md, în care un cetățean nu doar că a contestat procesul verbal dar a cerut și despăgubiri pentru daunele aduse, inclusiv morale. Mai jos, vedeți toată istorioara.

”Un șofer, sancționat pe nedrept de către Inspectoratul Național de Patrulare, s-a adresat în instanță pentru a-și recupera cheltuielile pentru asistența juridică și a cerut și daunele morale. Mai exact, reclamantul s-a ales cu proces-verbal și a fost amendat cu 400 de lei și 3 puncte de penalizare pentru că ar fi ignorat cerințele indicatorului rutier 4.1.2 al Regulamentului circulației rutiere – ”direcție obligatorie de deplasare la dreapta”. 

Șoferul a contestat procesul-verbal și a solicitat compensarea prejudiciului și cheltuielilor de judecată. Instanța a anulat actul prin care a fost amendat, iar pretenţiile privind compensarea prejudiciului şi cheltuielilor de judecată au fost respinse, deoarece urmau a fi examinate în cadrul altei procedurii judecătoreşti. 

Acum, șoferul a indicat că după ce i-a fost întocmit procesul-verbal a fost nevoit să-și apere interesele și drepturile și a suportat cheltuieli de acordare a asistenței juridice în mărime de 4.200 de lei. La fel, a fost nevoit să cumpere Regulamentul circulației rutiere, pentru care a achitat 277,30 de lei, pentru a proba că nu a încălcat. La fel, prin întocmirea procesului verbal și aplicarea sancțiunii, i s-au cauzate suferinţe morale şi psihice și au avut un impact asupra calității îndeplinirii obligațiunilor de muncă, întrucât muncește în calitate de șofer la organizația internațională EUBAM.

Prin urmare, a solicitat repararea prejudiciului material în mărime de 4.477,30 lei și prejudiciul moral de 5.000 lei. 

Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău, acțiunea a fost admisă parțial, fiind încasat din contul bugetului de stat, prin intermediul Ministerului Finanțelor prejudiciul moral în mărime de 1.000 lei și prejudiciul material de 4.477,30 lei.

Atât Ministerul Justiției, cât și Inspectoratul General al Poliției, dar și Inspectoratul Național de Patrulare au declarat apel. Ministerul Justiției a indicat că nu are dreptul să solicite de la stat o despăgubire, în condiţiile în care privinţa acestuia instanţa de judecată nu a dispus aplicarea unei amenzi contravenţionale. Ceilalți apelanți au indicat că instanța de fond a dispus încasarea prejudiciului moral şi material din bugetul de stat prin intermediul Ministerului Finanţelor, situaţie pe care o consideră a fi contrară prevederilor art.131a Legii nr.1545 din 25 februarie 1998, a dispus încasarea din bugetul de stat prin intermediul Ministerului Finanţelor a sumelor adjudecate, iar prevederile art.131 alin.(2) – (4) indică clar care este procedura de executare, şi anume că titlul executoriu este prezentat spre executare Ministerului Justiţiei, care la rândul său urmează să informeze părţile şi să remită Ministerului Finanţelor hotărârea devenită irevocabilă şi respectiv datele bancare ale creditorului. 

În urma examinării cauzei, Curtea de Apel Chișinău a decis să caseze hotărârea primei instanțe. Și asta pentru că în motivarea emisă de judecători au fost depistate unele contradicții. Mai exact – invocarea în partea motivată a hotărârii privind dispunerea încasării prejudiciului moral și material de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Justiției, iar în partea dispozitivă prin intermediul Ministerului Finanțelor, care are calitate procesuală de intervenient accesoriu. 

Curtea de Apel a emis o nouă hotărâre prin care șoferului i s-au acordat prejudicii morale în mărime de 1.000 de lei și prejudiciul material în mărime de 4.477,30 de lei, așa cum a stabilit inițial judecătoria de fond.

Decizia este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie.”

NICIUN COMENTARIU