Subiectul în sine nu este unul absolut nou. Despre ridicarea mașinilor și transportarea acestora la o parcare specială, AutoExpert a mai scris anterior. Însă iată că bizlaw vine cu rezumat nou care ar putea împrospăta memoria șoferilor.

Așadar, la acea parcare, specială, ajung mașinile a căror conducători au fost înlăturați de la conducere (de ex era beat) sau când automobilul poate genera un pericol iminent pentru interesul public.

Regulamentul privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor prevede că mijlocul de transport poate fi adus la parcarea specială ori la subdiviziunea specializată ori teritorială a Poliţiei în cazul în care:

 • conducătorul auto a fost înlăturat de la conducere;
 • staţionarea mijlocului de transport poate genera un pericol iminent pentru interesul public.

Aceste circumstanțe urmează a fi stabilite de către agenții constatatori, la fața locului.

În ce privește pericolul iminent pentru interesul public, Regulamentul stabilește că acesta poate fi constat în cazul în care mijlocul de transport creează obstacole pentru circulaţia mijloacelor de transport cu regim prioritar de circulație, precum și a mijloacelor de transport ale serviciilor depanare ale reţelelor de gaze naturale, reţelelor termice şi electrice de contact, serviciilor de salubrizare spre locul intervenției.

Mașina poate fi adusă la la parcarea special și în cazul în care:

 • nu este înmatriculată în modul stabilit de lege;
 • numărul de identificare a şasiului/caroseriei (VIN COD), cadrului rigid sau a motorului este reimprimat ori acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de înmatriculare;
 • lipseşte plăcuța cu numărul de înmatriculare sau acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de înmatriculare. 

Totodată, în cadrul măsurilor de asigurare a ordinii și securității publice pe itinerarul de deplasare, precum și la obiectivele vizitate de delegațiile aflate în vizită oficială în Republica Moldova, agenţii constatatori sunt în drept să dispună ridicarea automobilelor de pe itinerarul de deplasare și reamplasarea lui în cel mai apropiat loc de unde a fost efectuată ridicarea mijlocului de transport, fără a cauza impedimente pentru circulaţie, fapt despre care urmează a fi anunţat conducătorul auto. În acest caz, procedura de ridicare a mijloacelor de transport se achită din bugetul statului. 

Reţinerea şi aducerea la parcarea specială a mijlocului de transport staţionat neregulamentar nu se aplică în cazul autovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie implicate în activităţi operative, precum şi a altor categorii de vehicule asupra cărora, în conformitate cu Regulamentul circulaţiei rutiere, nu se extinde acţiunea indicatoarelor de interzicere a staţionării.

Totuși, în cazul în care, conducătorul auto a fost înlăturat de la conducere sau mașina creează un pericol iminent, aceasta ajunge într-un final la parcarea specială.

Ridicarea, transportarea, depozitarea şi restituirea ulterioară a mijloacelor de transport ridicate se realizează de către Î.S. ”Servicii Pază a MAI” contra plată, în baza dispoziţiei (verbale, scrise sau prin intermediul rețelelor de comunicație electronice) a agentului constatator. Această plată se achită de către persoana în privința căreia a fost pornit procesul contravențional în cadrul căruia a fost ridicat mijlocul de transport.

Pentru serviciile de ridicare/transportare a mijloacelor de transport şi de depozitare a acestora la parcarea specială sau la subdiviziunea specializată ori teritorială a Poliţiei sunt percepute următoarele taxe:

Pentru serviciile de ridicare/transportare a mijloacelor de transport:

 • în perimetrul municipiilor Chişinău, Bălţi şi al centrelor raionale – ciclomotoare, motociclete, autoturisme, remorci de autoturism –250,0 lei/1 transportare;
 • în perimetrul municipiilor Chişinău, Bălţi şi al centrelor raionale – autobuze, autocamioane, remorci de autocamion – 250,0 lei/1 transportare;
 • în suburbiile municipiilor Chişinău, Bălţi şi ale centrelor raionale – ciclomotoare, motociclete, autoturisme, remorci de autoturism – 300,0  lei/1 transportare;
 • în suburbiile municipiilor Chişinău, Bălţi şi ale centrelor raionale – autobuze, autocamioane, remorci de autocamion – 350,0 lei/1 transportare;
 • în afara municipiilor Chişinău, Bălţi şi ale centrelor raionale –ciclomotoare, motociclete, autoturisme, remorci de autoturism – 7 lei/km;
 • în afara municipiilor Chişinău, Bălţi şi ale centrelor raionale – autobuze, autocamioane, remorci de autocamion – 10 lei/km.

Pentru serviciile de depozitare la parcările speciale sau la subdiviziunile de poliție a mijloacelor de transport ridicate:

1) autoturisme, remorci de autoturism:

 • depozitarea pe un termen de până la 5 zile – 15,0 lei/ora;
 • depozitarea pe un termen mai mare de 5 zile – 200,0 lei/24 ore;

2) autobuze:

 • depozitarea pe un termen de până la 5 zile – 20,0 lei/ora;
 • depozitarea pe un termen mai mare de 5 zile – 360,0 lei/24 ore;

 3) autocamioane, remorci cu lungimea mai mare de 7 m:

 • depozitarea pe un termen de până la 5 zile – 40,0 lei/ora;
 • depozitarea pe un termen mai mare de 5 zile – 700,0 lei/24 ore;

 4) ciclomotoare, motociclete:

 • depozitarea pe un termen de până la 5 zile – 15,0 lei/ora;
 • depozitarea pe un termen mai mare de 5 zile – 200,0 lei/24 ore.

Perioada de depozitare a mijlocului de transport ridicat se estimează în ore şi jumătăţi de oră de la momentul plasării acestuia la parcarea specială sau la subdiviziunea Poliției. Plata pentru depozitarea mijlocului de transport ridicat se încasează pentru fiecare oră şi jumătate de oră împlinită de aflare a acestuia în parcarea specială sau la subdiviziunea Poliției. 

NICIUN COMENTARIU