PART 2. Util pentru şoferi. Iată care alte articole din legislaţia RM te pot salva de la plata amenzilor!

2231

După ce recent am dat postarea de început, unde se indică articolele 443 şi 445 ale Codului Contravenţional, drept o pârghie care să te ajute să scapi de amenzi, astăzi revenim cu un material mai amplu şi mai explicit.

Aţi reţinut probabil deja, că „Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a datelor şi faptelor indicate la art.443 are ca efect nulitatea acestuia.” Care sunt acele date şi fapte indicate la art 443, le aflaţi accesând acest link. Însă acest „instrument”, nu este singurul cu care puteţi contesta în judecată un proces verbal. Mai jos vedeţi ce trebuie să mai ştiţi şi la ce să atrageţi atenţia.

Atenţie Şoferi! Iată ce articol din legislaţie vă poate salva de la achitarea amenzilor!

Aşadar, luaţi aminte:
Potrivit prevederilor art. 381 alin. (4) din Codul contravenţional, autoritatea
competentă să soluţioneze cauza contravenţională are obligaţia de a lua toate măsurile
prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a
circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atât circumstanţele care dovedesc vinovăţia
persoanei, cât şi cele care dezvinovăţesc persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces
contravenţional, precum şi circumstanţele atenuante sau agravante. 

Articolul 442 din Cod Contravenţional, scrie clar că, procesul-verbal cu privire la
contravenţie este un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică
făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de către agentul constatator pe baza constatărilor
personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui. 

În continuare, conform art. 245 Cod contravențional, în calitate de probe se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: procesul-verbal cu privire la contravenţie, procesul-verbal de ridicare a obiectelor şi documentelor, procesul-verbal de percheziţie, explicaţiile persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces
contravenţional, depoziţiile victimei, ale martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau
video, fotografiile, corpurile delicte, obiectele şi documentele ridicate, constatările
tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, raportul de expertiză.

Tot aici trebuie trecute şi Articolul 425 alin. (1) Cod contravențional, unde este menţionat că probele sînt elemente de fapt, dobîndite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei contravenţiei, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei şi la cunoaşterea altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei. Aceste probe sunt necesare la constatarea faptei contravenţionale. Potrivit Art 440 Cod contravențional, acest lucru se rezumă activitatea, desfăşurată de agentul constatator, de colectare şi de administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere, după caz, a dosarului în instanţa de judecată sau în alt organ spre soluţionare.

După cum aţi înţeles deja, nu întotdeauna este suficient doar procesul verbal întocmit de către agentul INP, bazat pe constatările personale, este nevoie şi de probe (art 442, 440, 245, 425), mai ales că în instanţa de judecată vor fi luate în calcul absolut toate circumstanţele, (vezi mai sus art 381).

În lipsa acestora, se poate uşor concluziona lipsa faptului contravenţional!

Sper că aţi făcut legătura cu toate cele scrise până acum, pentru că urmează deznodământul. Art.461 Cod Contravențional stabilește că, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art.441 şi 445, instanţa încetează procesul contravenţional! (Aplauze!).

Luând în ansamblu circumstanțele cauzei și faptul că în cadrul examinării cauzei
contravenționale se poate confirma că nu există faptul contravenției, iar de către agentul
constatator nu au fost prezentate probe pertinente și concludente care ar fi confirmat
faptul comiterii de către cet. X a contravenției prevăzute de art. X, instanța de judecată poate ajunge la concluzia de a anula procesul-verbal cu privire la contravenție!

Desigur, asta e doar o altă latură şi un alt instrument pe care îl puteţi folosi pentru a vă cere respectarea drepturilor.

Redacţia AutoExpert, insistă repetat şi îndeamnă conducătorii auto să se abţină de la comiterea încălcărilor. Regulamentul Circulaţiei Rutiere, în primul rând, are rolul de a asigura o mai bună desfăşurare a traficului rutier şi de a spori siguranţa rutieră!

Nu plecaţi departe pentru că vom reveni cu noi materiale foarte interesante!

NICIUN COMENTARIU