În cazul în care ați pierdut, v-a fost furat sau, pur și simplu, s-a deteriorat certificatul de înmatriculare a vehiculului, trebuie să cunoașteți că, vă puteți adresa la Agenția Servicii Publice pentru eliberarea unui duplicat!

Eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare pentru vehicul în schimbul celui pierdut, deteriorat sau furat implică identificarea mijlocului de transport, verificarea informației cu privire la restricțiile înregistrate și identificarea proprietarului sau a persoanei împuternicite.

Cine poate solicita eliberarea duplicatului?
Cei care pot formula o solicitare în acest sens sunt proprietarul sau persoana împuternicită. În cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 15 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori. Atunci când proprietari sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

Ce acte sunt necesare?
Pentru eliberarea duplicatului trebuie să prezentați următoarele acte:
– cererea – tip de model stabilit;
– dovada achitării taxei pentru folosirea drumurilor sau supunerii controlului tehnic periodic de stat;
– dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă;
– bonul de plată pentru serviciul respectiv;
– buletinul de identitate al proprietarului sau a persoanei împuternicite (după caz);
– certificatul eliberat de organele de drept ce confirmă că nu a fost ridicat certificatul de înmatriculare.

Tariful pentru eliberarea actului variază de la 400 până la 2.400 de lei, în funcție de perioada solicitată pentru emiterea documentului. În cazul în care actul a fost pierdut, furat sau deteriorat pentru hotare, eliberarea duplicatului se face în trei zile și 24 de ore, iar prețul este de 2.400 de lei și, respectiv, 3.000 de lei.

NICIUN COMENTARIU